OFERTE PROMOTIONALE

Crotalii Pret: 1300 1180 RON (TVA inclus)  Cititor pentru microcipuri injectabile Compact Max
Cititor pentru microcipuri injectabile Compact Max
Cititor pentru microcipuri injectabile Compact Max
Solicita oferta
Crotalii Pret: 2150 2000 RON (TVA inclus)  Cititor microcipuri injectabile, crotalii electron
Cititor microcipuri injectabile, crotalii electronice OmniMax
Cititor microcipuri injectabile, crotalii electronice OmniMax
Solicita oferta
Adauga in cos
Crotalii Pret: 2050 1940 RON (TVA inclus)  Cititor TracKing 1 cu accesorii
Cititor TracKing 1 cu accesorii
Cititor TracKing 1 cu accesorii
Solicita oferta
Adauga in cos

Politica de confidentialitate


 

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Notă de informare în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”)

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

 

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), vă oferim informațiile necesare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate. Această notă de informare nu trebuie considerată valabilă pentru alte site-uri web care pot fi accesate prin linkuri, iar persoana împuternicită de către operator nu este considerată responsabilă pentru paginile web ale terților. 

Nota de informare este furnizată în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/58/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE privind cookie-urile.

 

Cookie-uri
Pentru mai multe informații cu privire la modul în care acest site utilizează cookie-urile, vă rugăm să vizitați politica privind cookie-urile disponibilă
aici.

 

1.         Operator de date

În temeiul articolelor 4 și 24 din Regulamentul (UE) 2016/679, operatorul de date este BENTLEY ROMANIA SRL, cu sediul social în Piața Nicolae Bălcescu, nr. 4, ap. 4, Timișoara, 300229, jud. Timiș, România, prin reprezentantul său legal.

 

2.         Date cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (C26, C27, C30).

 

3.         Scopurile și legalitatea prelucrării, păstrarea datelor și natura furnizării datelor

 

SCOPUL PRELUCRĂRII

TEMEIUL JURIDIC

PĂSTRAREA DATELOR

NATURA FURNIZĂRII DATELOR

a) Permiterea navigării pe site și a gestionării operării tehnice a platformei.

Sistemele informatice utilizate pentru exploatarea acestui site colectează, în vederea operării site-ului, date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domenii ale computerelor și terminalelor utilizate de utilizatori, adresele URI/URL (Identificator uniform de resurse/Localizator uniform de resurse) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului furnizat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorilor și la mediul informatic.

Interes legitim

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) și considerentul 47 din GDPR: Activități strict necesare pentru operarea site-ului și pentru a permite utilizatorului să navigheze pe platformă.

 

Datele de navigare vor fi păstrate numai pentru o singură sesiune.

 

Necesară pentru interesul legitim al operatorului de date, ținând seama în mod corespunzător de drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorilor. Refuzul persoanei vizate de a oferi datele va împiedica operatorul de date să își furnizeze serviciile.

b) Formularul de contact sau solicitare de informații:

Pentru a oferi feedback cu privire la cererile de informații adresate operatorului de date, completați formularul de contact.

Executarea măsurilor precontractuale în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR:  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

1 an

Necesară: furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie sau opțională, în funcție de forma specifică; dacă furnizarea datelor este obligatorie, în cazul unui refuz, operatorul de date nu va fi în măsură să răspundă sau să garanteze prestarea serviciilor.

c) Înregistrare/Conectare la zonele rezervate:

Pentru a crea un cont de utilizator și pentru a beneficia de serviciile furnizate de operatorul de date. (De exemplu, plasarea unei comenzi on-line)

Contract

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

10 ani sau conform dispozițiilor legale

Necesară: furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie sau opțională, în funcție de forma specifică; dacă furnizarea datelor este obligatorie, în cazul unui refuz, operatorul de date nu va fi în măsură să răspundă sau să garanteze prestarea serviciilor.

d) Îndeplinirea obligațiilor contractuale și precontractuale și în scopuri administrative și contabile conexe

(De exemplu, plăți pentru mărfuri, gestionarea transporturilor etc.)

Contract

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

10 ani sau conform dispozițiilor legale

Necesară: furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie sau opțională, în funcție de forma specifică; dacă furnizarea datelor este obligatorie, în cazul unui refuz, operatorul de date nu va fi în măsură să răspundă sau să garanteze prestarea serviciilor.

 

 

4.         Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele furnizate pot fi comunicate destinatarilor care vor acționa în calitate de persoane împuternicite de către operator (conform articolului 28 din Regulamentul (UE) 2016/679) și/sau persoanelor care acționează sub autoritatea operatorului și a persoanei împuternicite de către operator (articolul 29 din Regulamentul (UE) 2016/679), în scopurile indicate mai sus. Mai exact, datele dumneavoastră pot fi comunicate destinatarilor care fac parte din următoarele categorii:

·         Entități care furnizează servicii de gestionare a sistemului informatic și a rețelelor de comunicații (inclusiv căsuțe de e-mail), liber-profesioniști, birouri sau societăți în contextul serviciilor de asistență și consultanță;

·         Autoritățile competente pentru respectarea obligațiilor legale și/sau a dispozițiilor legale ale organismelor publice, la cerere;

O listă actualizată a persoanelor împuternicite de către operator ar putea fi solicitată contactând operatorul de date.

 

5.         Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță și/sau o organizație internațională

Datele cu caracter personal pot fi transferate către o țară terță din interiorul sau din afara Uniunii Europene, sub rezerva limitelor și a condițiilor prevăzute la articolul 44 și la următoarele articole din Regulamentul (UE) 2016/679, și anume:

- către țări terțe sau organizații internaționale atunci când Comisia a decis că se asigură un nivel de protecție adecvat [articolul 45 din Regulamentul (UE) 2016/679] (ELVEȚIA);

- către țări terțe sau organizații internaționale care au oferit garanții adecvate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate (articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- către țări terțe sau organizații internaționale pe baza unor derogări pentru situații specifice (articolul 49 din Regulamentul (UE) 2016/679).

 

 

6.              Drepturile persoanei vizate

Vă puteți exercita în mod liber, în orice moment, drepturile care vă revin în temeiul art. 15 și următoarele din Regulamentul (UE) 2016/679 - GDPR, contactând operatorului de date la adresa de e-mail: privacy@datamars.com.

Aveți dreptul, în orice moment, să obțineți de la operatorul de date accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal (articolul 15), să solicitați rectificarea (articolul 16), ștergerea (articolul 17) sau restricționarea prelucrării (articolul 18). De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pe baza interesului legitim al operatorului de date (articolul 21), de a vă retrage consimțământul, în cazul în care acesta a fost exprimat anterior, precum și de a solicita portabilitatea datelor (în cazul în care este prevăzută) (articolul 20).

Pentru a vă dezabona de la fluxurile de marketing direct (de exemplu, buletine informative, e-mail-uri), vă rugăm să ne scrieți la adresa privacy@datamars.com sau să utilizați instrumentele noastre automate de dezabonare.

Fără a aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare, în cazul în care considerați că prelucrarea contravine Regulamentului (UE) 2016/679, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (www. https://www.datatilsynet.dk/).

Modificări: persoana împuternicită de operator își păstrează dreptul de a modifica, actualiza, adăuga sau elimina părți din aceste informații în orice moment.

Data revizuirii: 1 aprilie 2022

 


ALTE INFORMATII UTILE

Prezentare companie
Bentley Romania este o firma specializata in distributia de aparatura de laborator si echipamente pentru fermele zootehnice. Gama noastra de produse cuprinde garduri electrice, produse pentru identificarea animalelor, etc...
Detalii

Politica Sistemului Integrat de Management al Bentley Romania
Politica privind Calitatea, Mediul si Sanatatea si Securitatea Ocupationala
Detalii

Certificari ISO
Bentley Romania a implementat cu succes un Sistem de Management Integrat, care cuprinde Managementul calitatii (ISO 9001:2008), Managementul Protectiei Mediului (ISO 14001:2008) si Managementul Sanatate si Securitate in Munca (OHSAS 18001).
Detalii

 
BENTLEY ROMANIA S.R.L.
CUI: RO18164693
Nr.ORC: J35/3788/2005

Piata Nicolae Balcescu, nr. 4, ap. 4, Timisoara, 300229, jud. Timis, Romania
Telefon / Fax
0040 256 275 173
0040 256 275 177
08 0007 0007